Heilsuleikskólinn Skógarás býður börnum upp á kærleiksríkt og öruggt umhverfi, þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín, hver á sinn hátt. Við venjum nemendur við heilbrigðan lífstíl og vonum að það muni fylgja þeim inn í fullorðinsárin.

Skólinn starfar eftir hugmyndafræði Heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur. Markmið skólans er að stuðla að heilsueflingu leikskólasamfélagsins með áherslu á næringu, hreyfingu og sköpun í leik.

Öll börn ættu að alast upp við það að læra að virða heilsu sína og annarra sem ómetanleg verðmæti og grundvöll fyrir fullnægjandi lífi. Í Heilsuleikskólanum Skógarás er heilsuefling höfð að leiðarljósi í einu og öllu.


Í Heilsustefnunni er unnið markvisst með hreyfingu og sköpun á þann hátt að öll börn fá skipulagðar stundir með sérhæfðum kennurum 1-2 sinnum í viku. Þessar stundir eru fyrirfram skipulagðar og tengjast bæði þeim þáttum sem prófaðir eru í Heilsubók barnsins og áherslum leikskóla. Heilsuleikskólar kappkosta að auka velferð barna með góðri næringu og hefur Heilsustefna Unnar Stefánsdóttur sett sér næringarstefnu sem unnin er af næringarfræðingi og lýðheilsufræðingi í takti við opinberar ráðleggingar um mataræði og næringarefni. Þar sem næringarefni koma úr mismunandi matvælum er fjölbreytni í fæðuvali í hávegum höfð í Heilsuleikskólum auk þess sem mikil áhersla er lögð á að elda allan mat frá grunni. Með fjölbreytni að leiðarljósi er passað upp á að ráðlögðum dagskammti (RDS) sé náð og stuðlar fjölbreytnin um leið að heilbrigðum matarvenjum barnanna til framtíðar.


Haustið 2010 fór skólinn síðan á „græna grein", en skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni á vegum Landverndar, til að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem vilja komast á græna grein í umhverfismálum leitast við að stíga skrefin sjö. Þegar því marki er náð fá skólarnir leyfi til að flagga Grænfánanum næstu tvö ár en sú viðurkenning fæst endurnýjuð ef skólarnir halda áfram góðu starfi. Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. Haustið 2015 hlaut skólinn Grænfánann.

2011 Fór Reykjanesbær af stað með að þróa framtíðarsýn varðandi menntun barna og ungmenna bæjarfélagsins. Þar tóku allir skólar bæjarins þátt í að móta stefnu sem miðar að því að auka læsi- og stærðfræðiþekkingu nemenda. Heilsuleikskólinn Skóagarás hefur verið þátttakandi í að móta þá skólastefnu. Reykjanesbær fylgdi þessu síðan eftir með menntastefnu og læsisstefnu.

Haustið 2014 byrjaði skólinn í verkefni Landlæknisembættisins Heilsueflandi leikskóli.

Heilsuleikskólinn Skógarás býður upp á kærleiksríkt og öruggt umhverfi, þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín, hver á sinn hátt. Við venjum börnin við heilbrigðan lífstíl og vonum við að það muni fylgja þeim inn í fullorðinsárin.

Markmið skólans er að stuðla að heilsueflingu leikskólasamfélagsins með áherslu á næringu, hreyfingu og sköpun í leik.

© 2016 - Karellen