Leikskólabyrjun meiri upplýsingar
Þegar barn byrjar í leikskóla er það stór stund í lífi bæði þess og foreldranna. Fyrir margar fjölskyldur eru þetta tímamót sem krefjast breytinga á högum þeirra og valda streitu. Til að auðvelda aðallega börnum en líka foreldrum og starfsfólki umskiptin, hefur í gegnum tíðina tíðkast að setja upp sérstakt skipulag í leikskólum, sem gengur undir nafninu aðlögun.

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og ekki staðgengill heimilisins og starfsfólk þar af leiðandi ekki staðgenglar foreldra. Leikskólinn er samfélag þar sem fullorðnir og börn byggja upp þekkingu saman, staður námstækifæra. Barnið tekur virkan þátt í að móta umhverfi sitt og þekkingu. Í þeim anda er þátttökuaðlögun. Hún byggist á því að ekki sé verið að venja barnið við að vera skilið eftir í leikskólanum, heldur sé það að læra að vera í nýjum aðstæðum. Aðlögunin byggir á fullri þátttöku foreldranna í starfi leikskólans þá daga sem hún á sér stað.

Þátttökuaðlögun
Við þátttökuaðlögun er tiltekinn dagur upphafsdagur leikskólans og þann dag mæta foreldrar og börn sem eiga að byrja á sömu deild, saman í leikskólann. Fyrirkomulagið er að foreldrar eru með börnunum í þrjá daga. Fyrsta daginn frá kl.9:00-12:00 og seinni tvo dagana frá kl.9:00-15:00.
Foreldrarnir eru inni á deild með börnum allan tímann. Foreldrar sinna eigin börnum, skipta á þeim, gefa þeim að borða, leika með þeim og eru til staðar. Starfsfólkið tekur að sjálfsögðu líka þátt, skipuleggur daginn og deilir út verkefnum.Á fjórða degi koma börnin um morguninn, kveðja foreldrana og eru tilbúin í leikskólalífið. En mikilvægt er að foreldrar séu viðbúnir að stytta fyrstu daga barnanna er þörf er á.
Kostir þátttökuaðlögunnar
Þátttökuaðlögun byggist m.a. á þeirri trú að foreldrar smiti eigin öryggiskennd, forvitni og spennu yfir þessum nýju aðstæðum í fyrstu skólagöngu barnsins til barna sinna. Með því að foreldrar séu fullir þátttakendur frá fyrsta degi öðlist þeir öryggi um dagskipulagið og það sem á sér stað í leikskólanum, þeir sjái starfsfólk í verki. Þeir kynnast ekki bara starfsfólki heldur öðrum börnum, foreldrum og því sem á sér stað í leikskólanum. Það er jafnframt kostur við þetta form aðlögunnar að foreldrar tengjast og milli þeirra skapast oft vinskapur.

Meðal kosta sem leikskólakennarar sjá við þátttökuaðlögun, er að foreldrar verða heimavanir í leikskólanum, það skapast meiri nánd og grundvöllur til framtíðarsamvinnu.

Upplýsingar fyrir nýja foreldra

© 2016 - Karellen